logo
ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.- 14 ก.ย. 64 ประกาศเมื่อ 01 ก.ย

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.- 14 กย 64”ทั้งนี้ จัดให้มีการเรียนการสอนด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกล(Online) ขอความร่วมมือครู นักเรียน และผู้ปกครองงดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นที
อ่านต่อ >>

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site

วันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดยนายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิรินประภา กงชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ได้เข
อ่านต่อ >>

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมดำเนินกิจกรรมมอบเงินเยียวยา 2,000บาทแก่นักเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นางสาวศิรินประภา กงชา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมมอบเงิน 2,000 บาท/นักเรียน 1คนจากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบา
อ่านต่อ >>

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมเป็นหน่วยบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด19

เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดยนายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน , นางสาวศิรินประภา กงชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับการประสานจาก โรงพยาบาลหนองนาคำให้โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมเป็นหน่วยบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ของอำเภอหนองนาคำ โดยมีประชาชนที่ลงทะ
อ่านต่อ >>

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.- 7 ก.ย. 64

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.- 7 ก.ย 64” ทั้งนี้ จัดให้มีการเรียนการสอนด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกล(Online) ขอความร่วมมือครู นักเรียน และผู้ปกครองงดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นท
อ่านต่อ >>

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 16 ก.ค. 64

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ฉบับที่2 เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 16 ก.ค. 64” ทั้งนี้ จัดให้มีการเรียนการสอนด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกล(Online) ขอความร่วมมือครู นักเรียน และผู้ปกครองงดเว้นการเดินทาง
อ่านต่อ >>

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เป็นเวลา 3 วัน

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม “ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.- 2 ก.ค. 64” ทั้งนี้ จัดให้มีการเรียนการสอนด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกล(Online) ขอความร่วมมือครู นักเรียน และผู้ปกครองงดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณส
อ่านต่อ >>

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมร่วมต้อนรับนายอำเภอหนองนาคำ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดย นายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิรินประภา กงชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอหนองนาคำ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจและให้คำแนะน
อ่านต่อ >>

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดยนายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน , นางสาวศิรินประภา กงชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม  ได้ดำเนินการเปิดเรียนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564  โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ On Site ภายใต้การป
อ่านต่อ >>

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมรับนิเทศ กำกับติดตามเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดยนายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน , นางสาวศิรินประภา กงชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม  ร่วมต้อนรับท่านดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผอ.สพม.ขอนแก่น และคณะกรรมการนิเทศ ได้มากำกับติดตามการนิเทศ
อ่านต่อ >>