logo
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดกิจกรรมรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดย นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิรินประภา กงชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการจัดกิจกรรมรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษา
อ่านต่อ >>

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดย นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิรินประภา กงชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยท่านผู้
อ่านต่อ >>

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม การเรียนออนไลน์100%ในช่วงวันที่ 15-31 มกราคม 2565

  ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม การเรียนออนไลน์100%ในช่วงวันที่ 15-31 มกราคม 2565
อ่านต่อ >>