logo
น.ค.ว.รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อน SIAO Model

ในวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อน SIAO Model จาก สพม.25 นำโดย นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ และคณะศึกษานิเทศก์ ซึ่งนายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะนิเทศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิชาการได้สรุปห
อ่านต่อ >>

น.ค.ว.จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดกิจกรรมวันวิทยาสาสตร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น “พระบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยนายวสันต์ ลาจันทึกร่วมฟังคำกล่าวรายงานกับนายอำเภอหนองนาคำประธานในพิ
อ่านต่อ >>

น.ค.ว.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการและนักเรียนที่ดี จากนั้นนายวสันต์ ลาจันทึก เป็นป
อ่านต่อ >>

น.ค.ว. ค่ายนี้เพื่อน้องเตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

ในวันที่  31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 25๖2 ชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดยนายวสันต์ ลาจันทึก คณะครู คณะนักศึกษา จัดโครงการ“ค่ายนี้เพื่อน้องเตรียมพร้อมสู่มหาวิทยาลัย”ให้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยม
อ่านต่อ >>

น.ค.ว. จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในห้วงวันที่ 3-10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดยนายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ที่ทำการอำเภอหนองนาคำ ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผูกผ้าระบายและจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรในบริเวณโร
อ่านต่อ >>

น.ค.ว. คว้า 11 รางวัลในงานมหกรรมวิชาการ “SIAO MODEL Symposium 2019”

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมเข้าร่วมงาน มหกรรมวิชาการ “SIAO MODEL Symposium 2019” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและ
อ่านต่อ >>

น.ค.ว.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในวันที่  29 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562นำโดยผู้อำนวยการวสันต์ ลาจันทึก ประธานในพิธี ช่วงแรกประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้ร่วมพิธีต่างยืนประนมมืออย่างพร้อมเพรียงกัน จากนั้นจึงชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับนโยบายขอ
อ่านต่อ >>

น.ค.ว.จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานความรู้และปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในวันที่ ๘-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดการสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒นำโดยนายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ขึ้นบรรยายพิเศษให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในภาคเรียนใหม่ แจ้งนโยบายของโรงเรียน นโยบายแนวทางการจัดการศึกษาของรัฐบาล แนวทางส่งเสริ
อ่านต่อ >>

น.ค.ว.ร่วมงานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดยผู้อำนายการวสันต์ ลาจันทึกเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป โดยบุคคลเข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายอำเภอหนองนาคำ ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชกา
อ่านต่อ >>

น.ค.ว. จัดงานปัจฉิมนิเทศ 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561โดยนายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน จากนั้นได้จัดกิจกรรม
อ่านต่อ >>