logo
รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ (Announcement of Job Full time english teacher)

DOWNLOAD PDF FILE : 1.Full_Time_English_Teacher 2.การรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
อ่านต่อ >>

น.ค.ว. จัดงานปัจฉิมนิเทศ 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561โดยนายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน จากนั้นได้จัดกิจกรรม
อ่านต่อ >>