logo
น.ค.ว. อบรมเชิงปฎิบัติการ TO BE NUMBER ONE บริการให้คำปรึกษา

ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดยนายวสันต์ จันทรพิสิทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หนองนาคำจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ TO BE NUMBER ONE บริการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกัน การจัดการตั้งครรภ์ในวัยร
อ่านต่อ >>

น.ค.ว.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดยนายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จ การศึกษา​ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยกิจกรรม การบายศรีสู่ขวัญ การแสดงจาก
อ่านต่อ >>

น.ค.ว. เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายวสันต์ จันทรพิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเปิด ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่น ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรี
อ่านต่อ >>

น.ค.ว.มอบรางวัลเปิดบัญชีใหม่และมียอดเงินฝากสูงสุด

วันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนธนาคารโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)สาขาหนองนาคำ ร่วมมอบของรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียนที่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยนายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและ นางสาวศิรินประภา กงชา รองผู้อำนวย
อ่านต่อ >>

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564

  Download >> ประกาศรับสมัครนักเรียน 2564
อ่านต่อ >>

การสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามหนังสือที่แนบนี้  
อ่านต่อ >>