logo
แจ้งไปยังนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ให้นักเรียนเข้าประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านเว็บไซต์ Thai save Thai

แจ้งไปยังนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมให้นักเรียนเข้าประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านเว็บไซต์ Thai save Thai ตาม qQr code นี้ครับ
อ่านต่อ >>

แบบสอบถามประกอบการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ถึงท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมทุกคน ขอให้ผู้ปกครองทุกคนเข้าไปกรอกแบบสอบถามประกอบการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ลิงก์นี้นะครับ     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewyZU-TJAFFPHCOsPOVbi88IpJT
อ่านต่อ >>

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 โดยวันที่ 8-12 พ.ย.64 จัดให้มีการเรียนการสอนแบบonline และวันที่  15 พ.ย.64 เป็นต้นไปจะจัดให้มีการเรียนการสอนแบบonsiteและonline  โดยจัดให้มีการสลับวันมาเรียน ระหว่างนักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย
อ่านต่อ >>

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่2/2564

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 โดยวันที่ 1-5 พ.ย.64 จัดให้มีการเรียนการสอนแบบonline และวันที่  8 พ.ย.64 เป็นต้นไปจะจัดให้มีการเรียนการสอนแบบonsiteและonline  โดยจัดให้มีการสลับวันมาเรียน ระหว่างนักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย ขอความร่วมมือครู น
อ่านต่อ >>