logo
ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่2/2564

ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 โดยวันที่ 1-5 พ.ย.64 จัดให้มีการเรียนการสอนแบบonline และวันที่  8 พ.ย.64 เป็นต้นไปจะจัดให้มีการเรียนการสอนแบบonsiteและonline  โดยจัดให้มีการสลับวันมาเรียน ระหว่างนักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย ขอความร่วมมือครู น
อ่านต่อ >>