logo
Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

ข่าวประกาศทั่วไป

น.ค.ว.จัดกิจกรรม 100 ปีธงชาติไทยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ

ประกาศเมื่อ 29 ก.ย. 2017 10:13 น. โดย Webmasters
        ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 8.00 น. นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วม “เชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ธงชาติ อ่านต่อ »

น.ค.ว.จัดงานเกษียณอายุราชการฯ

ประกาศเมื่อ 29 ก.ย. 2017 10:04 น. โดย Webmasters
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดงานเกษียณอายุราชการ “มนต์รักย้อนยุค สุขสันต์งานเกษียณ” แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่านนำโดยนายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร นายอำเภอหนองนาคำ เป็นประธาน เพื่อแสดงความขอบคุณ รำลึกถึงคุณความดีที่เคยสร้างค อ่านต่อ »

น.ค.ว.ประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญครูธีรพงษ์

ประกาศเมื่อ 29 ก.ย. 2017 10:00 น. โดย Webmasters
        เมื่อวันที่ 2๕ กันยายน 2560 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมร่วมรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญของคุณครูธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งประเมินทั้งสิ้น 2 ด้านคือ  อ่านต่อ »

น.ค.ว.รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ

ประกาศเมื่อ 18 ก.ย. 2017 11:18 น. โดย Webmasters
        ในวันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2559 และรับฟังผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  อ่านต่อ »

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับภาคฯ

ประกาศเมื่อ 18 ส.ค. 2017 8:38 น. โดย Webmasters
         ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอหนองนาคำ คณะกรรมการส อ่านต่อ »

ข่าวแจ้งนักเรียน

น.ค.ว. อบรมกระบวนการเรียนรู้และภาวะผู้นำ

ประกาศเมื่อ 29 ก.ย. 2015 12:15 น. โดย Webmasters
         ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองนาคำ จัดอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และภาวะผู้นำตามโครงการส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน อ่านต่อ »

น.ค.ว. จัดกิจกรรมโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจรักสามัคคี” รุ่นที่ 2

ประกาศเมื่อ 13 ก.ค. 2015 15:23 น. โดย Webmasters
  วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจรักสามัคคี” รุ่นที่ 2  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองวิไลวรรณ ห่ม อ่านต่อ »

น.ค.ว.ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

ประกาศเมื่อ 7 ก.ค. 2015 12:52 น. โดย Webmasters
เช้านี้ (7 กรกฎาคม 2558) ในคาบกิจกรรมแนะแนวประจำสัปดาห์ โรงเรียนหนองนาคำร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น อาทิ อำเภอหนองนาคำ สถานีตำรวจภูธรหนองนาคำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ 1 โรงเรียน 1 ตำรวจ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได อ่านต่อ »

น.ค.ว. ร่วมคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ’58

ประกาศเมื่อ 6 ก.ค. 2015 20:13 น. โดย Webmasters
  วันนี้ (6 กรกฎาคม 2558) โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25   นำโดย นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายคมเดช ราชเหนือ และนางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้ต้อนร อ่านต่อ »

กองลูกเสือ น.ค.ว. จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ปี 2558

ประกาศเมื่อ 1 ก.ค. 2015 11:22 น. โดย Webmasters
วันนี้ (วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม) ระหว่างเวลา 08.30- 09.30 น. โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จัดให้มีพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยพิธีสว อ่านต่อ »

วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 26 มิ.ย. 2015 16:18 น. โดย Webmasters
  เช้าวันนี้ 07.00 น. (26 มิถุนายน 2558) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนในอำเภอหนองนาคำเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนในชุมชนและคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร อ่านต่อ »

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้รับโล่และเกียรติบัตรจากผล ONET’57

ประกาศเมื่อ 23 มิ.ย. 2015 21:59 น. โดย Webmasters
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสิริสำอาง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายศุภกิจ   สานุสัตย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมเข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยกา อ่านต่อ »

การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2015 22:30 น. โดย Webmasters
เมื่อเช้าวานนี้ (วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558) โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมโดยนายคมเดช ราชเหนือ และนางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ชุดที่ 7 จากสำนักงานเขตพื้นท อ่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 13 มิ.ย. 2015 14:58 น. โดย Webmasters
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 สถานศึกษา ร.ร. หนองนาคาวิทยาคม จังหวัด ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2558 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิช อ่านต่อ »

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน