logo
Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

ข่าวประกาศทั่วไป

น.ค.ว. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาขอนแก่น ปี 2556

ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2013 17:00 น. โดย Webmasters
  โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 โดยการจัดแข่งขันในครั้งนี้ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1. ฟุตบอลชาย อายุ 18 ปี 2. วอลเลย์บอลชาย อายุ 18 ปี 3. วอลเลย์บอล อ่านต่อ »

โรงเรียนหนองนาคำรับการประเมินผลระดับความสำเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ

ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2013 18:06 น. โดย Webmasters
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนหนองนาคำได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินผลระดับความสำเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ผ่านการดำเนินการ 29 ประการ ซึ่งประกอบด้วย ดร.ทวีศิลป์ สารแสน นายสุรินทร์ หล้าหา นางพูลสุข มหัทธนะโชค นางสดใส สวัสดิรมย์ และนางรมณียา ภู่ชัยภูมิ ได้เดินทางเพื่อประเมินคว อ่านต่อ »

การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศเมื่อ 3 ก.ค. 2013 9:11 น. โดย Webmasters
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จะดำเนินการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้รับเกียรติจากคณะกรรมการชุดที่  อ่านต่อ »

สภานักเรียน น.ค.ว. ศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2013 9:44 น. โดย Webmasters
เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 คณะครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ซึ่งประกอบด้วย รองฯ นพดล สีหศรี คุณครูสารัช ศรีบุญวงษ์ คุณครูสาคร ทะเยี่ยม และคุณครูปุญญพัฒน์ ชัยวงษา นำคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 เดินทางไปยังโรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอน อ่านต่อ »

ค่ายอ่าน-เขียนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศเมื่อ 20 มิ.ย. 2013 15:29 น. โดย Webmasters
  กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม โดยคุณครูพิศมัย อุปดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คุณครูวิลัดดา บุตรโพธิ์ศรี คุณครูดวงดาว บุตรแดงน้อย คุณครูชุติมตา สร้อยปุ๊ คุณครูสาคร ทะเยี่ยม และคุณครูศุภาภรณ์ นครขวาง ได้จัดกิจกรรมค่ายอ่าน-เขียนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 20- อ่านต่อ »

ข่าวแจ้งนักเรียน


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน