logo
Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมปลูกป่าโครงการ “ร้อยดวงใจ ปลูกป่าทั่วไทย เทิดไท้องค์มหาราชินี”

ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2013 17:33 น. โดย Webmasters
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมขอเชิญร่วมปลูกป่าโครงการ “ร้อยดวงใจ ปลูกป่าทั่วไทย เทิดไท้องค์มหาราชินี” กำหนดดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ก.ค.๕๖ โดยโครงการนี้เป็นโครงการของกองบัญชาการกองทัพไทย โดย อ่านต่อ »

น.ค.ว. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาขอนแก่น ปี 2556

ประกาศเมื่อ 18 ก.ค. 2013 17:00 น. โดย Webmasters
  โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 โดยการจัดแข่งขันในครั้งนี้ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้ อ่านต่อ »

โรงเรียนหนองนาคำรับการประเมินผลระดับความสำเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ

ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2013 18:06 น. โดย Webmasters
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนหนองนาคำได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินผลระดับความสำเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ผ่านการดำเนินการ 29 ประการ ซึ่งประกอบด้วย ดร.ทวีศิลป์ สารแสน นายสุรินทร์ หล้าหา นาง อ่านต่อ »

การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศเมื่อ 3 ก.ค. 2013 9:11 น. โดย Webmasters
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จะดำเนินการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนา อ่านต่อ »

สภานักเรียน น.ค.ว. ศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร

ประกาศเมื่อ 25 มิ.ย. 2013 9:44 น. โดย Webmasters
เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 คณะครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ซึ่งประกอบด้วย รองฯ นพดล สีหศรี คุณครูสารัช ศรีบุญวงษ์ คุณครูสาคร ทะเยี่ยม และคุณครูปุญญพัฒน์ ชัยวงษา นำคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรี อ่านต่อ »

ค่ายอ่าน-เขียนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศเมื่อ 20 มิ.ย. 2013 15:29 น. โดย Webmasters
  กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม โดยคุณครูพิศมัย อุปดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คุณครูวิลัดดา บุตรโพธิ์ศรี คุณครูดวงดาว บุตรแดงน้อย คุณครูชุติมตา สร้อยปุ๊ คุณครูสาคร ทะเยี่ยม และคุณครูศุภาภ อ่านต่อ »


หนังสือราชการ จาก สพม.ขก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านทั้งหมด

ข่าวแนะแนวการศึกษา (รับตรง)


อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

ประมวลภาพกิจกรรมเด่นหนองนาคำวิทยาคมกลับด้านบน