logo
Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2021 15:16 น. โดย Webmasters
วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดยนายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน , นางสาวศิรินประภา กงชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม  ได้ดำเนินการเปิด อ่านต่อ »

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมรับนิเทศ กำกับติดตามเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

ประกาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2021 15:04 น. โดย Webmasters
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดยนายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน , นางสาวศิรินประภา กงชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม  ร่วมต้อนรับท่ อ่านต่อ »

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นม.1และม.4 ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2021 14:58 น. โดย Webmasters
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นำโดยนายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน , นางสาวศิรินประภา กงชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมป อ่านต่อ »

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2021 14:42 น. โดย Webmasters
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม  นำโดยนายวสันต์  จันทรพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน,นางสาวศรินทร์ประภา  กงชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้รับมอ อ่านต่อ »

แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

ประกาศเมื่อ 2 พ.ค. 2021 10:48 น. โดย Webmasters
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ให้สอดคล้องตามประกาศ สพฐ. ตามหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1393 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการ อ่านต่อ »

รับสมัครนักเรียนใหม่แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2021 10:49 น. โดย Webmasters
ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (covid-19) ให้ผู้มาสมัครเรียนปฏิบัติดังนี้   1. การสมัครเรียน อ่านต่อ »


หนังสือราชการ จาก สพม.ขก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านทั้งหมด

ข่าวแนะแนวการศึกษา (รับตรง)


อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

ประมวลภาพกิจกรรมเด่นหนองนาคำวิทยาคมกลับด้านบน