logo
ประวัติ   นางสาวศิรินประภา กงชา

นายวสันต์   ลาจันทึก
ชื่อ นามสกุล

นางสาวศิรินประภา กงชา

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

ประวัติการศึกษา
  • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อีเมล

เว็บไซต์

รางวัลและผลงานเกียรติยศ
2 พ.ย. 2020 11:00 น.
ปรับปรุงข้อมูล