logo
น.ค.ว. จัดกิจกรรมโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจรักสามัคคี” รุ่นที่ 2

  วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจรักสามัคคี” รุ่นที่ 2  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองวิไลวรรณ ห่ม
อ่านต่อ >>

น.ค.ว.ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

เช้านี้ (7 กรกฎาคม 2558) ในคาบกิจกรรมแนะแนวประจำสัปดาห์ โรงเรียนหนองนาคำร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น อาทิ อำเภอหนองนาคำ สถานีตำรวจภูธรหนองนาคำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ 1 โรงเรียน 1 ตำรวจ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได
อ่านต่อ >>

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศุภกิจ สานุสัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้          
อ่านต่อ >>