รงเรียนหนองนาคำวิทยาคม  จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม และเป็นโรงเรียนที่มีพรรณไม้ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้  เป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์  ความสวยงาม  อันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป  นอกจากนี้กิจกรรมทั้งหลายสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่โรงเรียน  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ

 

  • หน้าแรก
  • หน้าแรก
  • หน้าแรก
  • หน้าแรก
  • หน้าแรก
  • หน้าแรก

 

20 ธันวาคม 2557