โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

       และเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ   นำเสนอผลงานวิชาการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 ณ สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)      พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร