หน้าแรก

หน้าแรก

รงเรียนหนองนาคำวิทยาคม  จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม และเป็นโรงเรียนที่มีพรรณไม้ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้  เป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์  ความสวยงาม  อันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป  นอกจากนี้กิจกรรมทั้งหลายสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่โรงเรียน  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ

 

 

20 ธันวาคม 2557

033ลักษณะวิสัย

มะค่าแต้

By on ่23 กุมภาพันธ์ 2015

รหัสพรรณไม้ 7-40150-007-033/4

ชื่อพื้นเมือง: มะค่าแต้
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sindora siamensis Teijsm. & Miq.
ชื่อวงศ์: LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช: เปลือกเรียบสีเทาคล้ำ ดอกเล็กสีเหลือง ผลเป็นรูปโล่
บริเวณที่พบ: ริมถนนทางด้านทิศเหนือ

033ลักษณะวิสัย

ลักษณะวิสัย

 

033ลำต้น

ลำต้น

033ใบ

ใบ

 

033ดอก

ดอก

033ผล

ผล

033เมล็ด

เมล็ด

 

020ดอก2

ตะแบก

By on ่23 กุมภาพันธ์ 2015

รหัสพรรณไม้ 7-40150-007-020/6 ชื่อพื้นเมือง ตะแบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia floribunda Jack ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ต้น ลักษณะเด่นของพืช ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปใบหอก ดอก สีชมพูอ่อนหรือม่วงอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อเเยกแขนงตามซอกใบปลายกิ่ง ผลแห้งแตก รูปไข่สีน้ำตาล บริเวณที่พบ ข้างอาคารศิลปะ

032ดอก

มะค่าโมง

By on ่23 กุมภาพันธ์ 2015

รหัสพรรณไม้  7-40150-007-032 ชื่อพื้นเมือง มะค่าโมง ชื่อวิทยาศาสตร์ Afzelia  xylocarpa (Kurz) Craib ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ลักษณะวิสัย ไม้ต้น ลักษณะเด่นของพืช ใบประกอบแบบขนนก     เรียงสลับ เปลือกสีน้ำตาลอ่อน หรือชมพูอมน้ำตาล

016ใบ2

รัง

By on ่23 กุมภาพันธ์ 2015

รหัสพรรณไม้ 7-40150-007-016 ชื่อพื้นเมือง รัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea siamensis Miq. ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ต้น ลักษณะเด่นของพืช ใบรูปไข่โคนใบหยักเว้าลึก ส่วนปลายใบค่อนข้างมน ใบอ่อนแตกใหม่เป็นสีแดง ดอก เป็นช่อ บริเวณที่พบ ข้างหอประชุม

022ลักษณะวิสัย1

ถ่อน

By on ่23 กุมภาพันธ์ 2015

รหัสพรรณไม้  7-40150-007-022/16 ชื่อพื้นเมือง ถ่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Albizia procera (Roxb.) Benth ชื่อวงศ์  MIMOSACEAE ลักษณะวิสัย ไม้ต้น ลักษณะเด่นของพืช ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเรียงสลับกันออกดอกเป็นช่อกระจุกแน่นตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง