ไผ่

 

 7-40150-007-027/10  7-40150-007-027/10
ไผ่ ไผ่
Bambusa sp. Bambusa sp.
GRAMINEAE GRAMINEAE
ไผ่ ไผ่
ลำต้นสีเขียวเป็นปล้อง แผ่นใบยาวรูปแถบ ปลายใบแหลม ลำต้นสีเขียวเป็นปล้อง แผ่นใบยาวรูปแถบ ปลายใบแหลม
ริมรั้วสวนป่าหลังโรงเรียน ริมรั้วสวนป่าหลังโรงเรียน