ถ่อน

รหัสพรรณไม้ 7-40150-007-022/16
ชื่อพื้นเมือง ถ่อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Albizia procera (Roxb.) Benth
ชื่อวงศ์  MIMOSACEAE
ลักษณะวิสัย ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเรียงสลับกันออกดอกเป็นช่อกระจุกแน่นตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง