รัง

รหัสพรรณไม้  7-40150-007-016
ชื่อพื้นเมือง รัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea siamensis Miq.
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ลักษณะวิสัย ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช ใบรูปไข่โคนใบหยักเว้าลึก ส่วนปลายใบค่อนข้างมน ใบอ่อนแตกใหม่เป็นสีแดง ดอก เป็นช่อ
บริเวณที่พบ ข้างหอประชุม