มะค่าโมง

รหัสพรรณไม้ 7-40150-007-032

ชื่อพื้นเมือง: มะค่าโมง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
ชื่อวงศ์: LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช: ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ เปลือกสีน้ำตาลอ่อน หรือชมพูอมน้ำตาล

032ลักษณะวิสัย

ลักษณะวิสัย

032ดอก

ดอก

032ใบ

ใบ

032ผล

ผล

032ลำต้น

ลำต้น