มะค่าแต้

รหัสพรรณไม้ 7-40150-007-033/4

ชื่อพื้นเมือง: มะค่าแต้
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sindora siamensis Teijsm. & Miq.
ชื่อวงศ์: LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย: ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช: เปลือกเรียบสีเทาคล้ำ ดอกเล็กสีเหลือง ผลเป็นรูปโล่
บริเวณที่พบ: ริมถนนทางด้านทิศเหนือ

033ลักษณะวิสัย

ลักษณะวิสัย

 

033ลำต้น

ลำต้น

033ใบ

ใบ

 

033ดอก

ดอก

033ผล

ผล

033เมล็ด

เมล็ด