logo
Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

ข่าวประกาศทั่วไป

แผนปฏิบัติการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

ประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 2016 10:44 น. โดย Webmasters
แผนปฏิบัติการปี 2558 แผนปฏิบัติการปี 2559 อ่านต่อ »

น.ค.ว. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ งานวันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด

ประกาศเมื่อ 24 มิ.ย. 2016 11:44 น. โดย Webmasters
        ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดยนายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมงานกั อ่านต่อ »

น.ค.ว.จัดประชุมเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 22 ต.ค. 2015 14:58 น. โดย Webmasters
        เช้าวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558) โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดประชุมเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เป็นประธาน ซึ่งท่านประธานได้กล่าวถึงหัวข้อประชุมดังต อ่านต่อ »

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

ประกาศเมื่อ 16 ส.ค. 2013 15:31 น. โดย Webmasters
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดงานกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2556 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกนอกห้องเรียนและแสดงถึงความรู้ความสามารถด้าน อ่านต่อ »

น.ว.ค. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ประกาศเมื่อ 14 ส.ค. 2013 18:00 น. โดย Webmasters
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” ให้แก่คณะครูและบุคลากรขึ้น ระหว่างช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ่านต่อ »