logo
Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

ข่าวประกาศทั่วไป

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศเมื่อ 30 ม.ค. 2017 11:55 น. โดย Webmasters
ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิ อ่านต่อ »

น.ค.ว. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 2017 11:48 น. โดย Webmasters
        โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม โดยนายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานการอยู่ อ่านต่อ »

น.ค.ว. ร่วมจัดงานวันครู อำเภอหนองนาคำ ประจำปี 2560

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2017 15:26 น. โดย Webmasters
        โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมร่วมจัดงานวันครูอำเภอหนองนาคำ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่ อ่านต่อ »

น.ค.ว.จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันคริสต์มาส

ประกาศเมื่อ 5 ม.ค. 2017 15:48 น. โดย Webmasters
        โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันคริสต์มาสในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 นำโดยนายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเ อ่านต่อ »

น.ค.ว. จัดสอบ PRE O-NET ม.3

ประกาศเมื่อ 23 ธ.ค. 2016 14:53 น. โดย Webmasters
        โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จัดสอบ PRE O-NET นักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 อ่านต่อ »

ข่าวแจ้งนักเรียน

น.ค.ว. ร่วมคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ’58

ประกาศเมื่อ 6 ก.ค. 2015 20:13 น. โดย Webmasters
  วันนี้ (6 กรกฎาคม 2558) โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25   นำโดย นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายคมเดช ราชเหนือ และนางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้ต้อนร อ่านต่อ »

กองลูกเสือ น.ค.ว. จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ปี 2558

ประกาศเมื่อ 1 ก.ค. 2015 11:22 น. โดย Webmasters
วันนี้ (วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม) ระหว่างเวลา 08.30- 09.30 น. โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จัดให้มีพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยพิธีสว อ่านต่อ »

วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 26 มิ.ย. 2015 16:18 น. โดย Webmasters
  เช้าวันนี้ 07.00 น. (26 มิถุนายน 2558) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนในอำเภอหนองนาคำเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนในชุมชนและคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร อ่านต่อ »

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้รับโล่และเกียรติบัตรจากผล ONET’57

ประกาศเมื่อ 23 มิ.ย. 2015 21:59 น. โดย Webmasters
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสิริสำอาง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายศุภกิจ   สานุสัตย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมเข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยกา อ่านต่อ »

การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2015 22:30 น. โดย Webmasters
เมื่อเช้าวานนี้ (วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558) โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมโดยนายคมเดช ราชเหนือ และนางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ชุดที่ 7 จากสำนักงานเขตพื้นท อ่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 13 มิ.ย. 2015 14:58 น. โดย Webmasters
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 สถานศึกษา ร.ร. หนองนาคาวิทยาคม จังหวัด ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2558 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิช อ่านต่อ »

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประกาศเมื่อ 13 มิ.ย. 2015 14:34 น. โดย Webmasters
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศุภกิจ สานุสัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้           อ่านต่อ »

พิธีไหว้ครู น.ค.ว. ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 11 มิ.ย. 2015 12:55 น. โดย Webmasters
วันนี้ (11 มิถุนายน 2558) ในภาคเช้าโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เพื่อเป็นน้อมรำลึกถึงพระคุณครู โดยกำหนดการจัดกิจกรรมเริ่มต้น เวลาประมาณ 08.40 น. ในกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากศิษย์ปัจจุบันในระดับชั้น ม.1-6 จำนวนกว่า 8 อ่านต่อ »

ตัวแทนนักเรียนร่วมโครงการพัฒนาแกนนำเครือข่ายเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

ประกาศเมื่อ 8 มิ.ย. 2015 17:48 น. โดย Webmasters
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาแกนนำเครือข่ายเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในชุมชน ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ซึ่งโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองนาคำ โดยในการเข้าร่วม อ่านต่อ »

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน