logo
Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

ข่าวประกาศทั่วไป

น.ค.ว.มอบเกียรติบัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 3 มี.ค. 2017 9:46 น. โดย Webmasters
         ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้เสียสละประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ สภานักเรียน นักเรียนช่วยงานปฏิคม นักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการและคณะครูที่ได้รับรางวัลทางวิชากา อ่านต่อ »

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 25 ก.พ. 2017 17:07 น. โดย Webmasters
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาค ม ต้น 2-2559 ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาค ม ปลาย2-2559 อ่านต่อ »

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศเมื่อ 30 ม.ค. 2017 11:55 น. โดย Webmasters
ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิ อ่านต่อ »

น.ค.ว. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 2017 11:48 น. โดย Webmasters
        โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม โดยนายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานการอยู่ อ่านต่อ »

น.ค.ว. ร่วมจัดงานวันครู อำเภอหนองนาคำ ประจำปี 2560

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2017 15:26 น. โดย Webmasters
        โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมร่วมจัดงานวันครูอำเภอหนองนาคำ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่ อ่านต่อ »

ข่าวแจ้งนักเรียน

น.ค.ว. จัดกิจกรรมโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจรักสามัคคี” รุ่นที่ 2

ประกาศเมื่อ 13 ก.ค. 2015 15:23 น. โดย Webmasters
  วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจรักสามัคคี” รุ่นที่ 2  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองวิไลวรรณ ห่ม อ่านต่อ »

น.ค.ว.ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

ประกาศเมื่อ 7 ก.ค. 2015 12:52 น. โดย Webmasters
เช้านี้ (7 กรกฎาคม 2558) ในคาบกิจกรรมแนะแนวประจำสัปดาห์ โรงเรียนหนองนาคำร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น อาทิ อำเภอหนองนาคำ สถานีตำรวจภูธรหนองนาคำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติด สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ 1 โรงเรียน 1 ตำรวจ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได อ่านต่อ »

น.ค.ว. ร่วมคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ’58

ประกาศเมื่อ 6 ก.ค. 2015 20:13 น. โดย Webmasters
  วันนี้ (6 กรกฎาคม 2558) โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25   นำโดย นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายคมเดช ราชเหนือ และนางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้ต้อนร อ่านต่อ »

กองลูกเสือ น.ค.ว. จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ปี 2558

ประกาศเมื่อ 1 ก.ค. 2015 11:22 น. โดย Webmasters
วันนี้ (วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม) ระหว่างเวลา 08.30- 09.30 น. โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จัดให้มีพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยพิธีสว อ่านต่อ »

วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 26 มิ.ย. 2015 16:18 น. โดย Webmasters
  เช้าวันนี้ 07.00 น. (26 มิถุนายน 2558) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนในอำเภอหนองนาคำเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนในชุมชนและคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร อ่านต่อ »

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้รับโล่และเกียรติบัตรจากผล ONET’57

ประกาศเมื่อ 23 มิ.ย. 2015 21:59 น. โดย Webmasters
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสิริสำอาง โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายศุภกิจ   สานุสัตย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมเข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยกา อ่านต่อ »

การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเมื่อ 18 มิ.ย. 2015 22:30 น. โดย Webmasters
เมื่อเช้าวานนี้ (วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558) โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมโดยนายคมเดช ราชเหนือ และนางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ชุดที่ 7 จากสำนักงานเขตพื้นท อ่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 13 มิ.ย. 2015 14:58 น. โดย Webmasters
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 สถานศึกษา ร.ร. หนองนาคาวิทยาคม จังหวัด ขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2558 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิช อ่านต่อ »

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ประกาศเมื่อ 13 มิ.ย. 2015 14:34 น. โดย Webmasters
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศุภกิจ สานุสัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้           อ่านต่อ »

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน