logo
Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

ข่าวประกาศทั่วไป

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศเมื่อ 30 ม.ค. 2017 11:55 น. โดย Webmasters
ประกาศโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิ อ่านต่อ »

น.ค.ว. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 2017 11:48 น. โดย Webmasters
        โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม โดยนายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานการอยู่ อ่านต่อ »

น.ค.ว. ร่วมจัดงานวันครู อำเภอหนองนาคำ ประจำปี 2560

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2017 15:26 น. โดย Webmasters
        โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมร่วมจัดงานวันครูอำเภอหนองนาคำ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่ อ่านต่อ »

น.ค.ว.จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันคริสต์มาส

ประกาศเมื่อ 5 ม.ค. 2017 15:48 น. โดย Webmasters
        โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันคริสต์มาสในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 นำโดยนายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเ อ่านต่อ »

น.ค.ว. จัดสอบ PRE O-NET ม.3

ประกาศเมื่อ 23 ธ.ค. 2016 14:53 น. โดย Webmasters
        โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จัดสอบ PRE O-NET นักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 อ่านต่อ »

ข่าวแจ้งนักเรียน

เปิดรั้วโรงเรียน Open house เปิดบ้านเรา ชาว น.ค.ว.

ประกาศเมื่อ 25 ก.พ. 2015 17:00 น. โดย Webmasters
วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2558) โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม อ.หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จัดนิทรรศการแสดงผลงาน “เปิดรั้วโรงเรียน Open house  เปิดบ้านเรา ชาว น.ค.ว.” โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  เป็นประธานในพิธีเปิด แ อ่านต่อ »

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 22 ก.พ. 2015 15:45 น. โดย Webmasters
    โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม  รับสมัครนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประจำปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่  20 – 24  มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1  ไม่เว้นวันหยุดราชการ     ***** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     อ่านต่อ »

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 20 ก.พ. 2015 16:00 น. โดย Webmasters
เมื่อวันนี้ (20 กุมภาพันธ์) โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยคณะกรรมการสภานักเรียนชุดประจำปี 2557 จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อทดแทนคณะกรรมการที่จะหมดวาระลงในภาคเรียนนี้ โดยเวลาเปิดหีบการเลือกตั้ง คือ ช่วงเวลา 0 อ่านต่อ »

ตัวแทนคณะครู น.ค.ว. ร่วมงาน Open House หนองเรือวิทยา

ประกาศเมื่อ 13 ก.พ. 2015 16:20 น. โดย Webmasters
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านตัวแทนคณะครู โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงาน Open House “บ้านนี้มีชีวิต”  (The Exhibition of Life : TEL) ณ  โรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะครูที่เดินทางไปร่วมงาน ประกอบ ไปด้วย นำโดยรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ ท่ อ่านต่อ »

นคว.จัดประชุมร่วมหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ประกวดธิดาผ้าฝ้าย ’57

ประกาศเมื่อ 26 พ.ย. 2014 17:03 น. โดย Webmasters
วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2557) มีการจัดการประชุมอนุคณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการประกวดธิดาผ้าฝ้าย ประจำปี 2557 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม นายศุภกิจ สานุสัตย์ ประธานฝ่ายจัดการประกวดธิดาผ้าฝ้าย โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีคณ อ่านต่อ »

กองลูกเสือโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

ประกาศเมื่อ 25 พ.ย. 2014 16:28 น. โดย Webmasters
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 กองลูกเสือโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จัดกิจกกรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเ อ่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ กับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ระดับประเทศ จากคุรุสภา ประจำปี 2557

ประกาศเมื่อ 12 พ.ย. 2014 21:06 น. โดย Webmasters
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ (ครูปิงปอง) ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ในโอกาสที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ระดับประเทศ  จากคุรุสภา ประจำปี 2557  โดยผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชื่อ  “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ RDCP Chem-motion อ่านต่อ »

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขต ปี ’57 กลุ่มสาระสังคมฯ

ประกาศเมื่อ 12 พ.ย. 2014 20:44 น. โดย Webmasters
กิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 กิจกรรมการแข่งขันรายการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ อ่านต่อ »

น.ค.ว.รับการประเมินห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ’57

ประกาศเมื่อ 25 ก.ย. 2014 15:34 น. โดย Webmasters
เช้าวันนี้ (25 ก.ย. 2557) โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รับการประเมินห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ประจำปี 2557  โดยการประเมินในครั้งนี้โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา มาร่วมในพิธี โดยคณะกรรมการผู้มาประเมินในครั้งนี้  ได้แก่ อ่านต่อ »

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน